QUẬN 7 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGÀNH Y TẾ VÀ KHÁM SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2024

0
38

Phòng Y tế Quận 7 tổ chức triển khai hoạt động ngành Y tế năm 2024, cụ thể: tổ chức thực hiện công tác khám sức khỏe Người cao tuổi trên địa bàn Quận 7 qua việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử; tổng số Người cao tuổi trên địa bàn Quận 7 là: 31.588 người cao tuổi (thường trú).

Kinh phí dự trù năm 2024 với tổng số tiền: 5.670.108.000 đồng (năm tỷ sáu trăm bảy mươi triệu một trăm lẻ tám ngàn đồng), cụ thể:

+ Công tác truyền thông, thông tin: 21.650.000 đồng.

+ Công tác lập hồ sơ, quản lý sức khỏe người cao tuổi: 38.429.200 đồng.

+ Khám sức khỏe định kỳ: 5.610.028.800 đồng.

Việc tổ chức khám sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn Quận 7 đã góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, xác định được mô hình sức khỏe bệnh tật, chủ động can thiệp sớm, giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi trên địa bàn Quận 7./.

Các văn bản liên quan đến công tác triển khai Khám sức khỏe Người cao tuổi và hoạt động ngành y tế trên địa bàn Quận 7:

Chủ tịch UBND Quận 7: Hoàng Minh Tuấn Anh – phát biểu chỉ đạo

Bs. Trần Hữu Nghĩa – Trưởng phòng Y tế Quận 7 – tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Các hình ảnh khám sức khỏe Người cao tuổi trên địa bàn Quận 7:

 

Trạm Y tế Phường Tân Thuận Tây

Trạm Y tế Phường Tân Phong