HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN SỐ QUÝ 1 NĂM 2024

0
120

Nhằm sơ kết, đánh giá hoạt động công tác Dân số quý I; triển khai có hiệu quả Kế hoạch công tác Dân số năm 2024. Ngày 25 tháng 3, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân số quý I năm 2024. Tham dự Hội nghị có TS. BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Thành phố; Lãnh đạo Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục; Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác Dân số của Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Bà Trần Thị Ngọc Yến, Trưởng Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác Dân số năm 2024

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã triển khai, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác Dân số, công tác tổ chức, công tác truyền thông – giáo dục năm 2024 và báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân số quý I. Qua các ý kiến đóng góp, thảo luận Lãnh đạo Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu được giao; triển khai thực hiện khám sức khỏe trước khi kết hôn; quy trình quản lý, giám sát việc khám sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng,…

Ông Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ hướng dẫn hoạt động quản lý đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở và chế độ thông tin, báo cáo

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân số và ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu tham dự hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố, Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và 21 quận – huyện tiếp tục phát huy, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Y tế nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác Dân số trong năm 2024, cần tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Về công tác tổ chức: Rà soát, củng cố nhân sự tuyến cơ sở; Nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dân số, đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả trong việc thu thập thông tin dữ liệu dân cư chính xác, có độ tin cậy cao; cần số hóa trong việc tiếp cận công nghệ để thu thập số liệu, nâng cao chất lượng kho Dữ liệu điện tử chuyên ngành Dân số.

Về quản lý, giám sát thực hiện khám sức khỏe Người cao tuổi: Cần chủ động trong quản lý, thực hiện quy trình khám đồng bộ từ khâu tiếp cận, lập danh sách người cao tuổi, bố trí nguồn lực, thời gian, địa điểm khám, quản lý, theo dõi sau khám, nhập thông tin vào phần mềm quản lý kịp thời, đầy đủ, chính xác phấn đấu đạt chỉ tiêu 80% người cao tuổi trên địa bàn Thành phố được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm. Đây là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ y tế của địa phương năm 2024.

 Thực hiện chuyển đổi số trong công tác Dân số cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả trong thực hiện cập nhật các thông tin biến động dân cư của cộng tác viên…

Tiếp tục thực hiện đa dạng các mô hình truyền thông mới, phương tiện truyền thông đại chúng. Truyền thông đúng đối tượng để phát huy hiệu quả của hoạt động truyền thông. Định kỳ đánh giá hiệu quả công tác truyền thông dân số trên địa bàn.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ cho Đoàn giám sát, Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố (dự kiến kiểm tra, giám sát tại cơ sở vào tháng 4/2024)./.

Nguồn: Chi cục DS-KHHGĐ