QUẬN 7: TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

0
35

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024); 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2024); Quốc tế Lao động 01/05; triển khai hiệu quả các hoạt động khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi, đặc biệt tăng cường thực hiện tốt công tác khám sức khỏe người cao tuổi thuộc diện chính sách, người có công trên địa bàn Quận 7.

Chương trình khám sức khỏe cho người cao tuổi nói chung và người cao tuổi thuộc diện chính sách, người có công nói riêng trên địa bàn quận được diễn ra xuyên suốt từ ngày 18/3/2024 đến ngày 26/4/2024, các hoạt động khám chữa bệnh được tổ chức tại các Trạm y tế 10 phường, ngoài ra thành lập các đội, nhóm lưu động khám tại nhà cho người cao tuổi từ 60 tuổi già yếu neo đơn, đi lại khó khăn.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, phường cùng với sự phối hợp của đội ngũ cộng tác viên dân số tăng cường tuyên truyền, vận động, lập danh sách người cao tuổi trên địa bàn dân cư quản lý tham gia khám sức khỏe miễn phí tại Trạm y tế phường. Bên cạnh đó, cùng thực hiện Chương trình gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” của Bộ Y tế và Chương trình “Thuốc Việt cho người Việt” của Sở Y tế Thành phố, góp phần thực hiện an sinh xã hội, đã triển khai tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân và bác sĩ cùng thực hiện. Từ đầu chương trình đến nay, kết quả đã thực hiện khám sức khỏe cho 714/34.047 người cao tuổi (tính từ ngày 18/3/2024 đến ngày 10/4/2024).

Một số hình ảnh thực hiện khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm y tế

Một số hình ảnh thực hiện khám sức khỏe cho người cao tuổi tại nhà

Nguồn: PYT Quận 7