QUẬN 6 THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG CHUYÊN ĐỀ “CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI”

0
41

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại quận để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò cho người cao tuổi trong cộng đồng. Nâng cao sức khỏe người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi. Thực hiện chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi.

Vào lúc 14 giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2024, Phòng Y tế quận 6 phối hợp Hội người cao tuổi quận tổ chức hội nghị truyền thông chuyên đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Phát triển quận và 14 phường; hội viên hội người cao tuổi cùng lực lượng cộng tác viên Dân số phường nhằm tuyên truyền chính sách dân số về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2024 với hơn 150 người tham dự. Báo cáo viên: Ths. Trần Thị Hồng – Phó Trưởng phòng Khám sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã trao đổi cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi./.

Một số hình ảnh trong các buổi truyền thông:

Ths. Trần Thị Hồng – Phó Trưởng phòng Khám sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố báo cáo chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”