KẾ HOẠCH SỐ 2347/KH-UBND NGÀY 15/7/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

0
29

Kế hoạch số 2347/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. File đính kèmtại đây.