Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình nhiệm kỳ IV khóa 2023-2028

0
178

Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2023, Công đoàn cơ sở cơ quan Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ IV, khóa 2023-2028

Tới tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Ủy viên Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Thành phố, đồng chí Vũ Thị Lan Anh – Chuyên trách Công đoàn ngành Y tế Thành phố cùng các đồng chí là Lãnh đạo, Ban chấp hành Công Đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và toàn thể 33 công đoàn viên cơ quan Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Ủy viên Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội

Chi bộ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình chúc mừng đại hội 

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế Thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ, sự đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo cơ quan, Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, đời sống và việc làm của cán bộ công đoàn viên không ngừng được cải thiện.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Yến thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Mặc dù với quy mô công đoàn cơ sở nhỏ, chỉ có từ 30 – 40 công đoàn viên nhưng Ban chấp hành Công đoàn phối hợp tốt với chính quyền vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do Công đoàn Ngành Y tế phát động. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; phong trào thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; phong trào xây dựng cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”; phong trào xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn.

 Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lấy đoàn viên công đoàn, người lao động làm đối tượng vận động; tập trung hoạt động Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên; tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc các tổ công đoàn tổ chức các đợt thi đua, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo; tăng cường quan tâm, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho công đoàn viên.

 Công đoàn cơ quan  cũng đã thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Lãnh đạo đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn có sự thay đổi; nguồn thu đơn vị không có gì khác ngoài lương và thu nhập tăng thêm theo NQ 03, quy mô công đoàn nhỏ nên chưa có sự đa dạng hóa trong việc tổ chức các hoạt động phong trào, … Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hằng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ quan Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy và Lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình dù thay đổi nhân sự khá nhiều và kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nhưng hoạt động tương đối ổn định. Ban Chấp hành Công đoàn đã thể hiện sự đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế đề nghị Công đoàn cơ sở cơ quan Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phát huy nhiều hơn nữa quyền dân chủ và tình thần trách nhiệm của mình, tham gia thảo luận góp ý, tích cực các phong trào của ngành phát động và đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hằng,  Ủy viên Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Thành phố phát biểu tại đại hội

Thay mặt Cấp ủy, đồng chí Phạm Chánh Trung – Bí thư Chi bộ – Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phát biểu chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần biến phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” thành hành động cụ thể. Chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi của người lao động, từ đó góp phần ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xứng đáng với sự kỳ vọng của Cấp ủy và Công đoàn cấp trên.

Đồng chí Phạm Chánh Trung, Bí thư Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 4 đồng chí, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Ngành Y tế Thành phố.

 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục DS-KHHGĐ khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội

Lãnh đạo chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình