Quận 10 tổ chức giám sát công tác Dân số và Phát triển 6 tháng đầu năm 2023

0
101

Căn cứ kế hoạch số 254/KH-PYT ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Phòng Y tế Quận 10 về việc giám sát công tác dân số và phát triển trong 6 tháng đầu năm 2023 tại 14 phường.

Phòng Y tế Quận 10 đã thành lập 02 đoàn giám sát, chủ trì đoàn 01: Ông Lê Hồng Tây – Trưởng phòng Y tế làm trưởng đoàn, đoàn 2: Ông Đỗ Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Y tế làm trưởng đoàn, hoạt động giám sát tại 14 phường diễn ra trong 2 ngày 13-14/6 với các nội dung trọng tâm liên quan đến chỉ tiêu Dân số trong năm 2023 và các văn bản quản lý, phối hợp điều hành trong 6 tháng đầu năm.

Hoạt động giám sát được triển khai với mục đích nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân số và phát triển, khắc phục những khó khăn, vướng mắc cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cộng tác viên Dân số trên địa bàn Quận 10.

Kết thúc các buổi giám sát, lãnh đạo Phòng Y tế đã ngồi lại đánh giá hoạt động Dân số của 14 phường trong thời gian qua. Đồng thời, sẽ có định hướng chỉ đạo Ban chỉ đạo dân số và phát triển của 14 phường trong cuộc họp giao ban tháng tới nhằm đẩy mạnh hoạt động Dân số ngày càng đi lên và đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2023./.