Quận 11: Truyền thông về Bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ

0
52

Ngày 4/11/2015, Phòng Y tế phối hợp với Phòng Lao động Thương binh xã hội  tổ chức truyền thông chuyên đề “Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về Bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ ” tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận.

Đến tham dự có hơn 60 người là: Thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ Tư pháp, chuyên trách  và cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 16 phường.

Báo cáo viên là Bác sĩ  Đặng Phi Yến – Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục  Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã báo cáo chuyên đề về Bình đẳng giới; Vì sự tiến bộ phụ nữ; Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và hệ lụy của tình trạng giảm sinh…

IMG_2233 [1600x1200]

Bác sĩ  Đặng Phi Yến – Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục  Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố
tại buổi truyền thông