Quận 11: Truyền thông chăm sóc Sức khỏe sinh sản- Kế họach hóa gia đình cho Người khuyết tật

0
54

Ngày 23/10/2015, Phòng Y tế phối hợp với  Ủy ban Mặt trận tổ quốc tổ chức truyền thông chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình cho hơn 70 người khiếm thị tại Hội trường Ủy ban Mặt trận tổ quốc.

Báo cáo viên là Bác sĩ  Đặng Phi Yến – Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố.

Bên cạnh đó, Phòng Y tế đã vận động tặng quà cho người tham dự truyền thông

Buổi truyền thông  có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào việc nâng cao các hoạt động của quận trong công tác chăm sóc sức khỏe người khuyết tật và nâng cao chất lượng Dân số./..

IMG_2210 [1600x1200]

Bác sĩ  Đặng Phi Yến – Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố
tại buổi truyền thông