ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2016

0
58

Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND-YT của Ủy ban nhân dân Quận 12 ngày 25 tháng 7 năm 2016 về tổ chức truyền thông Giáo dục về Dân số -Kế hoạch hóa gia đình năm 2016.
Sáng ngày 12/8/2016 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận, Phòng Y tế phối hợp với Phòng Tư pháp Quận 12 tổ chức truyền thông chuyên đề về DS-KHHGĐ trên địa bàn quận năm 2016.
Đến tham dự có các ông (bà) là thành viên trong BCĐ DS-KHHGĐ quận; cán bộ công chức, viên chức ban ngành đoàn thể quận; lãnh đạo UBND phường; cán bộ phụ trách tư pháp; Trạm Y tế và chuyên trách Ds-KHHGĐ 11 phường với tổng số tham dự 96 người.
Báo cáo viên là bác sĩ Đặng Phi Yến- Trưởng Phòng Truyền thông- giáo dục Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi truyền thông các đại biểu được nghe các chuyên đề về DS-KHHGĐ như: Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân; Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; Chăm sóc sức khỏe sinh sản trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên/thanh niên và nam giới. Truyền thông giáo dục nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, chuyên đề về can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và hệ lụy của tình trạng giảm sinh; tăng cường sự phối hợp trong công tác truyền thông, giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan về giới và giới tính khi sinh nhằm nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới góp phần duy trì và đảm bảo cân bằng tỷ lệ giới tính khi sinh năm 2016.

DSC02441
Ảnh: Báo cáo viên là bác sĩ Đặng Phi Yến
Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục thuộc Chi cục DS-KHHGĐ