Để bộ máy quản lý dân số thực sự “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”

0
48
Cán bộ dân số huyện Đông Anh (Hà Nội) tư vấn kiến thức làm mẹ an toàn cho người dân trong Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản. (Ảnh minh họa: giadinh.net.vn)

LỊCH SỬ CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TÁC DÂN SỐ Ở NƯỚC TA

Bộ máy quản lý công tác dân số của nước ta nhiều lần thay đổi nhưng xoay quanh 2 mô hình dưới đây.

Mô hình thứ nhất, áp dụng trong giai đoạn 1961-1991

Thông tin chi tiết xem tại đây