Hội nghị phát động Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020

0
79

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-YT ngày 5/5/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020.

Sáng ngày 16/6/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 10, quận Tân Bình – Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020.

Đến tham dự hội nghị có bà Ngô Thị Thanh Thảo, Phó Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục, Chi cục DS-KHHGĐ; bà Lê Thị Hoàng Oanh, Phó Trưởng phòng Y tế và các đồng chí là lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, Phó chủ tịch Văn xã 15 phường, đại diện Trạm Y tế, Cán bộ chuyên trách và Cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 15 phường.

Thông qua hội nghị Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận đã phát động Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020. Chiến dịch được triển khai rộng khắp tại Ủy ban nhân dân 15 phường trên địa bàn quận từ 25/6/2020 đến 26/06/2020, trong đó phường 10 được chọn là phường điểm triển khai chiến dịch và 14 phường còn lại mở rộng thực hiện chiến dịch nhằm đảm bảo thực hiện cơ bản chỉ tiêu các gói dịch vụ đề ra như: Kế hoạch hóa gia đình, khám phụ khoa, phát hiện khiếm khuyết thai nhi, Khám Sức khỏe trước khi kết hôn và tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời kêu gọi các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quận hưởng ứng mạnh mẽ, chung tay cùng Ủy ban nhân dân quận để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của đợt ra quân Chiến dịch góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2020.

Bà Lê Thị Hoàng Oanh – Phát động Chiến dịch tại hội nghị

Bà Ngô Thị Thanh Thảo – Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị