Trang chủ CÁC VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

CÁC VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2022

0
Thực hiện Công văn số 7601/SYT-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng...

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2023 Phòng khám Sức khỏe...

0
Thực hiện Công văn số 9641/SYT-TCCB ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

0
Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-SYT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc công nhận kết quả...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

0
Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-SYT ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc công nhận kết quả...

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH

0
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA VÒNG 2...

0
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN...

0
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành Thông báo số 15, 16/TB-CCDS ngày 08 tháng 11 năm 2023 về...

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12/2023

0
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Thành phố...

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH

0
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ TRỌN GÓI VẬT TƯ TIÊU HAO

0
THÔNG BÁO Về việc mời chào giá trọn gói vật tư tiêu hao    Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp.   Hiện tại Phòng khám Sức...